Hoe werkt detacheren?
Detacheren biedt meer zekerheid dan uitzenden. Bij detachering stelt Proflex Personeel een werknemer ter beschikking waarbij de duur van de detacheringsperiode, het aantal te werken uren per maand en de vergoeding voor de periode zijn vastgelegd.

Formeel gezien is Proflex Personeel werkgever van de gedetacheerde werknemer, jij bent de opdrachtgever van Proflex Personeel. De gedetacheerde werknemer valt onder de operationele leiding en toezicht. Nadat de bemiddeling een feit is en de werkzaamheden voor de kandidaat bij de werkgever aanvangen, regelt Proflex Personeel op de achtergrond alle contractuele rompslomp en financiële zaken.

Snel en flexibel.
Om goed in te kunnen spelen op veranderingen in de markt is het steeds meer van belang om een flexibel personeelsbestand te hebben. Door tijdelijk personeel in te zetten kun je snel en efficiënt inspelen op pieken en dalen. Uitzendkrachten kunnen ook worden ingezet om vast personeel te vervangen bij bijvoorbeeld ziekte.

Wij beschikken over een groot en veelzijdig bestand van gemotiveerde flexibele arbeidskrachten die snel kunnen worden ingezet.

Waarom detacheren via Proflex Personeel?

  • Binnen 48 uur stellen wij professionele en gemotiveerde kandidaten aan je voor
  • Je bepaalt zelf met welke kandidaat je verder wilt
  • Wij nemen je de contractuele rompslomp en financiële zaken uit handen
  • Je betaalt wekelijks het overeengekomen aantal uur
  • Geen risico’s; niet financieel en bij bij ziekte of arbeidsongeschiktheid
  • Wij zijn  helder, duidelijk en betrokken
Print Friendly