Uw zekerheden.

De verloning, uitbetaling en facturering worden voor Proflex Personeel BV (KvK 64934497) verzorgd door PSC BackofficeServices 200 BV (KvK 32136747) handelend onder de naam Proflex Personeel Services.

ABU Lidmaatschap.
Leden van de ABU maken onderscheid in de arbeidsmarkt. Er zijn veel uitzendondernemingen die op commerciële basis arbeidskrachten ter beschikking stellen in Nederland. Slechts een deel daarvan is aangesloten bij de ABU. Een ABU-lid voldoet aan hoge kwaliteitseisen, bijvoorbeeld op het gebied van arbeidsvoorwaarden, afdracht van sociale premies, veiligheid op de werkvloer en gedragsregels. Daardoor hebben opdrachtgevers en uitzendkrachten de garantie dat ABU-leden staan voor kwaliteit, zekerheid en financiële betrouwbaarheid. Omdat zij periodiek worden gecontroleerd is kwaliteit continu gewaarborgd.

Proflex Personeel Services is lid van de ABU. Alle uitzendkrachten werken dan ook conform de ABU-CAO.

Download ABU – CAO voor uitzendkrachten 2012-2017
Download samenvatting ABU – CAO

NEN 4400-1 gecertificeerd.
Ondernemingen die het SNA-keurmerk mogen voeren, moeten voldoen aan de gestelde eisen in de NEN 4400 norm. Het SNA-keurmerk is ontwikkeld om de risico’s van inleners van arbeid en opdrachtgevers van werk te beperken. Op basis van de huidige wetgeving lopen deze partijen het risico dat zij aansprakelijk worden gesteld voor verplichtingen uit arbeid die door de uitlener of (onder)aannemer niet zijn voldaan. Bedrijven met het SNA-keurmerk worden periodiek gecontroleerd op hun verplichtingen uit arbeid, waardoor het risico voor de inlener en uitbesteder van werk wordt beperkt.

Sinds januari 2010 geldt dat inleners die personeel inlenen van een gecertificeerd uitzend-bureau worden gevrijwaard van aansprakelijkheden ten aanzien van het wettelijk minimumloon en de minimum vakantiebijslag. Daarnaast geldt per 1 juli 2012 de vrijwaring inzake de inlenersaansprakelijkheid. Dit betekent dat inleners die werknemers inlenen van een uitzendbureau met het SNA-keurmerk gevrijwaard kunnen worden van eventuele aansprakelijkheidsstelling door de Belastingdienst ten aanzien van niet betaalde loonheffingen en omzetbelasting door de uitlener. De voorwaarden voor vrijwaring zijn te vinden in de ‘wijziging leidraad invordering 2008’ van 27 juni 2012.

Download verklaring registratie NEN 4400-1

ISAE 3402 gecertificeerd.
Proflex Personeel Services heeft als één van de weinige uitzendbureau’s het certificaat ISAE3402 Type 2. Het ISAE3402 certificaat garandeert dat alle procedures rondom het aangaan van arbeidsovereenkomsten, verloning en facturatie compleet zijn beschreven, accuraat worden uitgevoerd en ‘in control’ zijn. Beursgenoteerde organisaties eisen een ISAE3402 certificaat van hun toeleveranciers.

De internationale standaard ISAE3402 is de opvolger van de SAS70 standaard. Proflex Personeel Services heeft het afgelopen jaar een ISAE3402 audit laten uitvoeren op de belangrijkste beheersingsmaatregelen binnen de verlonings- en facturatieprocessen. Externe auditors hebben vastgesteld dat de geïmplementeerde beheersingsmaatregelen daadwerkelijk bijdragen aan de kwaliteitsdoelstellingen die Proflex Personeel Services en haar klanten hebben gesteld.

Download ISAE 3402 Type 2 certificaat

VCU Certificering
VCU is de Veiligheids Checklist Uitzendbureau’s. Met een VCU-certificaat toont een uitzendbureau aan dat uw VG-beheersysteem op orde is. Wij worden onder andere getoetst op:

– veiligheids- en gezondheidsorganisatie en beleid
– selectie, gegevens- en documentenbeheer van de flexwerker
– voorlichting en instructies aan flexwerkers

De verstigingsmedewerkers hebben de training VIL – VCU gevolgd. Hiermee hebben zij voldoende veiligheidskennis, op basis waarvan zij de flexmedewerker op juiste wijze kunnen selecteren en voorlichten in het kader van een veilige werkuitvoering.

Download VCU certificaat

Waadi check
Via de Waadi check van de Kamer van Koophandel kunt u controleren of de ondernemingen waarvan u arbeidskrachten inhuurt wel op de juiste manier staat geregistreerd.

Doe de Waadi check voor Proflex Personeel (KvK 64934497)

Print Friendly